Acasa Link-uri utile Organigrama Proiecte Comunicate Activitate
  Meniu
×

Acasa Link-uri utile Organigrama Proiecte Comunicate Activitate
Acasa SVSU

Organigrama SVSU

Organigrama SVSU Targoviste

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 24 februarie 2006 se constituie Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria a – I-a.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă NumeOras, este o structură specializată, cu o dotare specifică categoriei, care se constituie în subordinea Consiliului Local al comunei NumeOras, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în comună NumeOras, în strânsă legatură cu “ISU Basarab I” Dâmbovița. Serviciul asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de prevenire împotriva inundaţiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii.

Sarcini si atributii

a. desfăşurarea activităţii de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă ;

b. execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor,bunurilor şi animalelor, dispuse de către de primarul comunei, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

c. desfăşoară alte acţiuni de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă, la toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de urgenţă sau cu servicii profesioniste;

Documente si informari